Resultat val-sm

Här är resultaten för val-sm Ordförande: Philip Axelsson Kassör Anh Do Vice Ordförande Anton Stock Söderlund Skyddsombud Ida Zhang Lokalansvarig Saga Tran Klubbmästare Wilhelm Reinfeldt KomInt Juris Homickis Mottagningsansvarig: Elis Lindgren Näringlivsansvarig: Oskar Vesterlund SNO Saga Tran Idrottsansvarig Naif Hagatulah Vice Mottagningsansvarig Linus Nilsson Vice Klubbmästare William Fyles PAS Marc Read more…

Kallelse till SM2!

Kallelse till SM2! Torsdagen den 20 maj 2021 klockan 17:00 Plats: Zoom https://kth-se.zoom.us/j/62065628680 Under sektionsmötet kommer bland annat en ny vice Mottagningsansvarig väljas. Dagordning och handlingar kommer upp här på hemsidan om en vecka. Motion, interpellation, enkel fråga eller misstroendeförklaring av förtroendevald skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 6 maj Read more…